குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 02-.09.-17 முதல் 02-.10.-2018 வரை

கடந்த 02.09.2017 ஞான கிரகமான வியாழபகவான் எனும் குருபகவான் கன்னி ராசியிலிருந்து சர வீடான துலாம் ராசிக்குள் சென்று அமர்ந்திருக்கிறார். 02.10.2018 வரை இங்கே அமர்ந்து தன் அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்துவார். இந்தக் குருபெயர்ச்சி

Read more