முதல் வெற்றி – முத்தான வெற்றி

  கார்வர்ட் பல்கலைகழகத்தில் அமைக்க உள்ள தமிழ் இருக்கைக்கான நிதி திரட்டும் முயற்சி மற்றும் அதில் ஏற்பட்டுள்ள அணுகுமுறை குறைபாடுகள் குறித்து ‘தமிழே இல்லாத தமிழ் இருக்கை’ (இணைப்பைக் காண்க) என்று செய்தி

Read more

தடுமாறி கொண்டிருக்கும் தமிழ் ???

தடுமாறி கொண்டிருக்கும் தமிழே இல்லாத தமிழ் இருக்கை- இளம்பரிதி கார்ட்வர்ட் பல்கலைழகத்தில் (Hardvard University) தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகளுக்காக தமிழ் இருக்கை (தமிழ்த்துறை) அமைக்கும் முயற்சிக்காக தேவைப்படும் சுமார் ரூ

Read more